YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarih ve 30 numaralı toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır. Böylelikle Özet ve Tam metinlerinizi gönderirken ORCİD NO yazılması zorunludur.

anlamlı  bir  organizasyon

by  iksad

Alanında uzman çok değerli yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek olan kongremizin amacı 30 Ağustos Zafer bilincini pekiştirmek ve her alandan bilim insanlarının özgün çalışmalarını sunmalarına imkan sağlamaktır. 

4

2

Kongreyle ilgili her konuda bize yazabilirsiniz

Tebrikler! Mesajınız alındı.

 
 
 

6 ülkeden katılım, titiz hakem ve değerlendirme süreci, uluslararası akreditasyon

ve akademik yükselme  kriterlerine uygunluk

tam metinlerin ISBN'li kitaplarda ya da uluslararası indeksli dergilerde yayını

© 2017 by  İKSAD. All rights reserved