top of page
KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
- 6  ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı
- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN'li kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir;  

 

​Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Türkiye'den akademisyenlerin hakem sürecini geçen nitelikli çalışmalarının bilim dünyası ile paylaşımı adına kongremizde Türkiye'den katılımcılar için kota bulunmamaktadır. Bu sebeple kongremiz akademik teşvik kriterlerini karşılamayacaktır
bottom of page