top of page

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Necati DEMİR

Doç. Dr. Sehrana KASIMI

Dr. Mustafa Latif EMEK

Sefa Salih BİLDİRİCİ

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Alia R. MASALİMOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof. Dr.  Afaq SADIKOVA

Bakü Devlet Üniversitesi

 

Prof. Dr. Almaz AHMEDOV

Bakü Devlet Üniversitesi

 

Prof.  Dr. Bakıt OSPANOVA

H. Ahmet Yesevi  Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi

  

 Prof. Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Prof. ​Dr. Dzhakipbek Altaevich ALTAYEV

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof. Dr. M. Salih MERCAN 

Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet OKUR

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ERKMEN

Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Şayan ULUSAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi​

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Bayram POLAT

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Klara PUŞKİNA

Çuvaş Devlet Üniversitesi

 

Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

Dr. Ayşe ERKMEN

Gaziantep Üniversitesi

Dr. Faruk DÜNDAR

University of Glasgow

bottom of page